Czarna śmierć

Wykonanie ujęć filmowych i montaż na podstawie zgrubnego planu przygotowanego przez klienta. Tekst improwizowany, nagrany na samym końcu :)