Grodzice

Film promocyjny zrealizowany podczas doszczelniania wału przeciwpowodziowego. Poza warstwą informacyjną o skutkach i przyczynach rozszczelniania wałów w filmie przemycona jest także reklama produktu.