Paweł Krasiński - spot

Humorystyczny spot wyborczy, nagrany w możliwie "przaśnej" formie, mająca naśladować nieudolne spoty. Można się czepić dźwięku fontanny, której nie widać, ale jestem przekonany, że każdy lokalny mieszkaniec wie, co tak hałasuje, a spot wyborczy z zasady jest lokalny :)