Dodano: , kategorie: Vegas

Blokowanie ścieżki w Vegasie (Lock track in Vegas)

Zdarza mi się wrzucać na ścieżkę ujęcia do wykorzystania na później. Jednocześnie edytuję ścieżki używając funkcji autoripple. Oczywiście dzięki temu na ścieżce tymczasowych ujęć robi się zupełny bałagan. Zacząłem szukać informacji, czy da się po prostu blokować całą ścieżkę, coś jak jej wyłączanie (mute). Nie znalazłem, więc trzeba było to jakość obejść :)

Napisałem więc prosty skrypt, który przypisałem sobie pod skrót klawiszowy 'e'. Co robi? Blokuje, lub odblokowuje wszystkie klipy na zaznaczonej ścieżce, bazując na pierwszym z nich. jeżeli jest on zablokowany, to wszystkie klipy zostaną odblokowane i odwrotnie.

Oczywiście funkcja nie jest idealna i ma pewne braki:

Braków tych nie bardzo da się obejść. Być może da się przypisać do klipów tymczasowe zmienne (np. czy oryginalnie klip był zablokowany przez użytkownika), ale ja akurat tego nie używam, więc mi to na razie niepotrzebne, a sam skrypt działa i jako tymczasowa blokada całej ścieżki sprawdza się wyśmienicie.

/**

"LOCK TRACK"
Lock track based on first element. if first element is locked, all elements will be unlocked and vice versa.
author: Radomir Rytych
**/

import Sony.Vegas;
import System.Windows.Forms;

try
{
	for (var track in Vegas.Project.Tracks) {
		if (!track.Selected) continue;
		var lock=!track.Events[0].Locked;
		for (var evnt in track.Events) {
			evnt.Locked=lock;
		}
	}
}
catch (errorMsg)
{
MessageBox.Show(errorMsg, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}